Conference “Poverty in Urban areas”.

25. March 2019. Nikola Vido

Our CEO Marko Kozjak had the honor and privilege to present the VeeMee. Food Waste Program at the conference “Poverty in Urban areas”. Let’s make changes together, starting now.

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu