Konferencija “Siromaštvo u urbanim područjima”

25. ožujka 2019. Nikola Vido

Naš izvršni direktor Marko Kozjak imao je čast i privilegiju predstaviti VeeMee

Konferencija "Siromaštvo u urbanim područjima" - VeeMee

Program otpada hrane na konferenciji “Siromaštvo u urbanim područjima”. Učinimo promjene zajedno, počevši od sad.

Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije