Konferencija “Siromaštvo u urbanim područjima”

25. ožujka 2019. Nikola Vido

Naš izvršni direktor Marko Kozjak imao je čast i privilegiju predstaviti VeeMee

Konferencija "Siromaštvo u urbanim područjima" - VeeMee

Program otpada hrane na konferenciji “Siromaštvo u urbanim područjima”. Učinimo promjene zajedno, počevši od sad.

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu