Retox: Digitalna transformacija poljoprivrede

9. travnja 2019. Nikola Vido

Dana 8.travnja 2019.godine u Rijeci, Marko Kozjak, osnivač i direktor startupa VeeMee, je održao radionicu na temu digitalne transformacije poljoprivrede u RiHub-u.

Retox: Digitalna transformacija poljoprivrede - VeeMee

Zahvaljujemo im se na pozivu te nasamo i budućim suradnjama.

Više o RiHub-u

Više o radionici.

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije