eDPZ – aktivirana aplikacija za postupak revalorizacije naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta

24. srpnja 2019. VeeMee
Ministarstvo poljoprivrede izradilo je aplikaciju eDPZ namijenjenu jedinicama lokalne samouprave i Grada Zagreba putem koje će se dostavljati dokumentacija potrebna za provođenje procesa revalorizacije naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojim je propisan način usklađenja zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za vrijeme trajanja ugovora stupio je na snagu dana 13. srpnja 2019. godine. Revalorizacija se provodi za sve ugovore koji su sklopljeni do stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

eDPZ – aktivirana aplikacija za postupak revalorizacije naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta

Za sve ugovore za koje su ispunjeni uvjeti iz Pravilnika, jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb dužne su Ministarstvu poljoprivrede dostaviti zahtjev za sklapanje aneksa ugovora u svrhu revalorizacije, te dokumentaciju propisanu Pravilnikom u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ravilnika isključivo elektronskim kroz aplikaciju eDPZ.

Aplikaciji je moguće pristupiti putem linka: https://edpz.mps.hr/aktivManager/login.htm, a dostupna je i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede je 2018. godine svim jedinicama lokalne samouprave omogućilo pristup aplikaciji Evidencija ugovora u svrhu što kvalitetnije izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

Aplikacija je i danas aktivna te može poslužiti kao izvor podataka potrebnih za ispunjavanje zahtjeva za revalorizaciju ugovora.

Piše: Agrobiz

Link na izvorni članak

Vaš VeeMee savjetnik

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije