ZICER razvija rješenja za borbu protiv koronavirusa

Ovih dana prostor ZICER-a je prazan. Prezentacijske dvorane, kuhinja, hodnici, igraonica, kreativne sobe – sve to čeka, nadamo se, skora vremena kada će ponovno živjeti duh inovacija, poduzetništva, razmjene znanja i iskustava.

Kako ovih dana funkcionira ZICER doznali smo od Frane Šesnića, direktora ZICER-a, koji je rekao: Bit ZICER-a je zajedništvo i povezivanje. No prije deset dana zbog sigurnosti i očuvanja zdravlja naših korisnika odlučili smo zatvoriti prostor, a startupove zamoliti da svoj rad nastave od kuće. Ipak, za nekoliko startupova koji se bave 3D printanjem neophodne medicinske opreme, uz obavezno poštivanje svih uputa vezanih uz mjere zaštite i socijalnog distanciranja, odlučili smo osigurati nastavak rada iz našeg prostora.

Rezultati su već vidljivi i značajni. Također, i sami smo svoje ljudske i ostale resurse usmjerili ka proizvodnji medicinske opreme. Priključili smo se volonterskoj 3D grupi te se sada, na našem printeru kojeg smo prije godinu dana nabavili EU sredstvima, svakodnevno isprinta po 18 zaštitnih vizira za medicinsko osoblje. Uz ovaj dio vezan uz kriznu situaciju, ostale  aktivnosti također nastojimo prilagoditi situaciji. Tako smo prošlog petka održali prvi online Live Pitch Day koji će iznjedriti drugu generaciju EIT Climate-KIC RIS akceleratora, a kojeg provodimo u Hrvatskoj. Imena timova ovog najvećeg europskog programa za akceleriranje klimatski orijentiranih startupova doznat ćemo krajem travnja.

3D printana medicinska oprema ovih dana je imperativ!

Već desetak dana svjedoci smo kako inicijative proaktivnih startupova pomažu u rješavanju situacije vezane uz koronavirus. Iako su strah i neizvjesnost vezani uz izazove i nastavak poslovanja prisutni, želja da se pomogne i bude dio inovativnog rješenja je snažna.  Većina startupova inkubiranih u ZICER-u ovih dana svoje projekte razvija iz privremenih kućnih ureda, no startupovi koji 3D printaju neophodno potrebnu medicinsku opremu gotovo i ne napuštaju ZICER-ov prostor.

Tako je startup 3DTech prije desetak dana započeo s davanjem vlastitog doprinosa u borbi sprječavanja širenja i posljedica virusa COVID-19. Inovatori iz 3DTech-a uočili su glavni razlog povećanja stope smrtnosti u Italiji – nedostatak Venturijevih cijevi za respiratore. Budući da su spomenute cijevi potrošni medicinski materijal (svakom pojedinom pacijentu moraju se mijenjati svakih osam sati), mladi su poduzetnici preko društvenih mreža i ostalih komunikacijskih kanala krenuli s apelom usmjerenim na domaće i strane državne institucije te opću javnost. O početku akcije Luka Biondić, direktor 3DTech-a, nam je rekao: Samo par dana od početka inicijative počele su pljuštati poruke i pozivi sa svih strana. Uočili smo kako se jako puno mladih firmi, poput nas, bacilo na altruistički poziv pomaganja onima kojima je trenutno najviše potrebno. Želimo naglasiti da ovo ne radimo iz profita već iz ljudskosti i dobre volje te kako bi pomogli aktivirati što više drugih poduzeća ili individualaca koji su u situaciji pružiti pomoć.

Medicinska pomagala su vode u kojoj ovaj startup već dobro pliva. Naime, posljednjih godinu dana 3D Tech intenzivno surađuje s ordinacijama dentalne medicine za koje proizvode stomatološka pomagala poput prozirnih aparatića za zube. No s obzirom na nastale okolnosti koje su uzrokovale da se potražnja za zubnim aparatićima smanji, materijale kojima raspolažu ovaj je startup odlučio usmjeriti prema drugom cilju. Osim respiratorskih cijevi ovi su inovatori osmislili i plastične kvačice koje po principu spajalica omogućuju bilo kojem obliku tkanine postajanje zaštitnom maskom.

Ljubomir Lokin, razvojni inženjer u 3D Tech-u, je istaknuo: Do sada smo isporučili pedesetak Venturijevih cijevi za respiratore, više od 1000 zaštitnih vizira za medicinsko osoblje i više od 200 ClipOn kvačica za zaštitne maske. Jako je lijepo vidjeti da u kriznim situacijama, inovativnost i solidarnost ne poznaju granice. Drago nam je da građani, institucije i drugi mladi poduzetnici cijene naš doprinos i žele se također uključiti. To nam i je cilj – udružiti se s istomišljenicima i napraviti što više možemo. Zahvaljujući ZICER-u koji je otvorio svoja vrata, i u ovo doba zabrana, za nekolicinu nas koji aktivno sudjelujemo u borbi protiv COVID – 19, sada smo i u mogućnosti nastaviti sa svojim inovativnim radom za pomoć drugima.

Razvijena aplikacija koja educira i predviđa razvoj situacije vezane uz koronavirus!

Izuzev startupova koji proizvode opremu potrebnu u ovim uvjetima pandemije, ostali u ZICER-u inkubirani startupovi radni prostor zamijenili su kućnim uredima. Kako se novim radnim uvjetima prilagodio startup Agilos IT pitali smo njegovog pokretača i direktora Ivana Žunu.

Odmah po izbijanju prvih znakova pandemije počeli smo, bez panike, raditi na planu za poslovanje u izvanrednim okolnostima. Organizirali smo ljude za rad od kuće, a dio je zaposlenika, uslijed smanjenja prometa, otišao na godišnji odmor. – kaže Ivan kojem je u fokusu optimizacija poslovanja kroz IT sektor. Rano uočivši ozbiljnost situacije, organizirali su se i u suradnji s Milanom Mistrićem, voditeljem AI i Data Science tima u IBM-u, napravili hackathon na temu koronavirusa te spojili znanja o aplikacijama s data scienceom. Njihov trud rezultirao je kreiranjem stranice kroz koju se možete educirati, ali i napraviti online test o vjerojatnosti zaraženosti.

Cilj nam je da se što prije razriješi ova kriza, pa smo gledali na koji način možemo pomoći. Sve je krenulo od rasprave treba li, u slučaju da sumnjamo na zarazu s COVID-19, otići u bolnicu ili ne!? Shvatili smo da brojni ljudi ne znaju što zapravo učiniti u ovoj situaciji, ili da u panici zaborave i ono što znaju. Stoga smo izvukli parametre na temelju kojih procjenjujemo omjer potvrđenih naspram stvarnim slučajevima te smo napravili model širenja virusa. Važno je napomenuti da, s povećanjem broja kontakata vjerojatnost da budete izloženi virusu eksponencijalno raste. To je i glavna poruka ovog algoritma – smanjiti broj kontakata i držati se preporuka. Dodali smo i anketu za izračun vjerojatnosti da imate virus. To nije nikakav službeni podatak, niti postoji algoritam koji to može jednostavno odrediti. Međutim, služi kao ilustracija o tome koliko je važno slijediti upute i ponašati se odgovorno! Malo nas je iznenadio interes za ovime što smo napravili jer do sada je stranica zabilježila više od 20000 posjetitelja. Zapravo, vrlo često najbolje stvari izađu iz ludih napadaja kreativnosti. Tako je bilo i ovaj put! – zaključuje Ivan.  Na stranici https://www.covid-19-moja-vjerojatnost-izracun.com/ i vi možete ispuniti svoj test vjerojatnosti zaraženosti.

Automatski konverzacijski robot po prvi put u Hrvatskoj u funkciji podrške hitnih javnih linija!

Chatboti, računalni programi dizajnirani za komunikaciju s ljudima funkcionira tako da mu pošaljete upit, a on vam automatski u realnom vremenu odgovara – jer je već prethodno naučen kako točno treba odgovoriti. Upravo ovakvi automatski roboti u fokusu su startupa Hero Factory, jednog od pobjednika posljednje ZICER-ove Startup Factory generacije. Vrijedni stručnjaci iz Hero Factoryja odlučili su pomoći u rješavanju momentalne zahtjevne situacije. S Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo osmislili su inovativan projekt i pokrenuli ga u rekordnom roku. O čemu se točno radi ispričao nam je Dario Begonja, direktor i osnivač Hero Factoryja: „Kad je počela cijela situacija s koronavirusom, htjeli smo pomoći i na dodatne načine – osim da samo ostanemo doma. Kad smo čuli za veliko opterećenje službenih telefonskih linija i bolničkih kapaciteta, htjeli smo pomoći kroz uštedu vremena svim zdravstvenim djelatnicima koji hrabro i naporno rade za nas. Već smo znali za inozemna rješenja chatbota za koronavirus koji su u SAD-u (Microsoft), UK-u, Španjolskoj i drugim zemljama pomogli u tom naumu pa smo se povezali s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Uz podršku ZICER-a i HZJZ-a, ekstremno smo brzo osmislili i razvili taj alat koji se od danas može koristiti na Messengeru HZJZ-a“.

Digitalna tržnica danas je izvrsna alternativa onoj fizičkoj!

Kako bi nam nabava hrane bila jednostavnija u ovo vrijeme zatvorenih tržnica i preporuka za ostankom doma, rješenje ima u ZICER-u inkubirani startup VeeMee. Riječ je o digitalnoj platformi koja okuplja više od 1300 poljoprivrednih gospodarstava koja nude kompletan spektar domaćih proizvoda – od voća i povrća, mlijeka, mliječnih proizvoda i mesa pa sve do presadnica.

VeeMee digitalna tržnica- Marko Kozjak

Kao odgovor na trenutačnu situaciju, VeeMee je na svojoj stranici razvio tzv. Digitalnu tržnicu. Ovakva tržnica povezuje kupce s proizvođačima. Kako bismo olakšali i ubrzali korištenje VeeMee platforme za kupce, kontakti su kategorizirani po županijama i vrstama proizvoda. Naš cilj je da u ovom vremenu izuzetno važne informacije prenesemo brzo, transparentno, točno i besplatno. Poljoprivrednici koji su se prijavili na našu platformu javljaju nam kako im je prodaja kontinuirana te da bilježe rast od 50%. – kaže Marko Kozjak, direktor i suosnivač startupa VeeMee.

Inovacijama ovdje nije kraj. Mladi vrijedni ljudi povezani oko ZICER-a svoja znanja intenzivno usmjeravaju ka rješenju problema. O nastavku njihovih vrijednih pothvata s kojima ste se upravo upoznali kao i o nekim sasvim novim rješenjima, doznat ćete uskoro!

Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (ZICER) je poduzetnička potporna institucija Grada Zagreba koja provodi aktivnosti potpore razvoja i unapređenja poduzetničkog okruženja i društva u cijelosti. Kroz svoje aktivnosti  doprinosi stvaranju poticajnog poduzetničkog okruženja, jačanju poduzetničkih kompetencija i promociji poduzetništva. ZICER olakšava put izvorima financiranja te pruža podršku poduzetnicima prilikom pretvaranja  poduzetničke ideje u proizvod ili uslugu.

Izvor:

Vidi

ZICER produces solutions to fight coronavirus

These days the ZICER space is empty. Presentation halls, kitchens, hallways, playrooms, creative rooms – all this awaits, hopefully, soon the spirit of innovation, entrepreneurship, exchange of knowledge and experiences will live again.

We learned how ZICER works these days from Frane Šesnić, the director of ZICER, who said: The essence of ZICER is togetherness and connection. But ten days ago, for the safety and health of our customers, we decided to close the space and ask startups to continue their work from home. However, for several startups that deal with 3D printing of necessary medical equipment, with mandatory compliance with all instructions related to protection measures and social distancing, we decided to ensure the continuation of work from our space.

The results are already visible and significant. Also, we have directed our human and other resources for the production of medical equipment. We have joined a volunteer 3D group and now, on our printer, which we acquired a year ago with EU funds, 18 protective visors for medical staff are printed daily. In addition to this part related to the crisis situation, we also try to adapt other activities to the situation. So last Friday we held the first online Live Pitch Day that will produce the second generation of EIT Climate-KIC RIS accelerators, which we are conducting in Croatia. We will find out the names of the teams of this largest European program for accelerating climate-oriented startups at the end of April.

3D printed medical equipment is imperative these days!

For ten days now, we have been witnessing how the initiatives of proactive startups are helping to solve the coronavirus situation. Although fear and uncertainty related to challenges and business continuity are present, the desire to help and be part of an innovative solution is strong. Most startups incubated in ZICER these days develop their projects from temporary home offices, but startups that 3D print the necessary medical equipment almost never leave the ZICER space.

Thus, the startup 3DTech started ten days ago to make its own contribution in the fight against the spread and consequences of the COVID-19 virus. Innovators from 3DTech have noticed the main reason for the increase in the death rate in Italy – the lack of Venturi tubes for respirators. Since the mentioned tubes are medical consumables (they have to be changed every eight hours for each patient), young entrepreneurs started an appeal aimed at domestic and foreign state institutions and the general public through social networks and other communication channels. About the beginning of the action, Luka Biondić, the director of 3DTech, told us: Only a few days after the beginning of the initiative, messages and calls started pouring in from all sides. We have noticed that a lot of young companies, like us, have thrown themselves into the altruistic call of helping those who need it the most at the moment. We want to emphasize that we do this not out of profit but out of humanity and goodwill and to help activate as many other companies or individuals as possible who are in a position to provide assistance.

Medical aids are waters in which this startup is already swimming well. Namely, for the last year, 3D Tech has been intensively cooperating with dental practices for which they produce dental aids such as transparent braces. However, given the circumstances that caused the demand for dental braces to decrease, the startup decided to direct the materials at its disposal towards another goal. In addition to respiratory tubes, these innovators also designed plastic clips that, according to the principle of staples, allow any form of fabric to become a protective mask.

Ljubomir Lokin, the development engineer at 3D Tech, pointed out: So far, we have delivered about fifty Venturi tubes for respirators, more than 1000 protective visors for medical staff and more than 200 ClipOn hooks for protective masks. It is very nice to see that in crisis situations, innovation and solidarity know no boundaries. We are glad that citizens, institutions and other young entrepreneurs appreciate our contribution and want to get involved as well. That is our goal – to unite with like-minded people and do as much as we can. Thanks to ZICER, which has opened its doors, and in this age of bans, for a few of us who are actively involved in the fight against COVID – 19, we are now able to continue our innovative work to help others.

A developed application that educates and predicts the development of the situation related to coronavirus!

With the exception of startups that produce the equipment needed in these pandemic conditions, other ZICER-incubated startups have replaced the workspace with home offices. We asked its initiator and director Ivan Žuna how the Agilos IT startup adapted to the new working conditions.

Immediately after the outbreak of the first signs of a pandemic, we began, without panic, to work on a plan for doing business in extraordinary circumstances. We organized people to work from home, and part of the employees, due to reduced traffic, went on vacation. – says Ivan, whose focus is on optimizing business through the IT sector. Early noticing the seriousness of the situation, they organized in collaboration with Milan Mistrić, head of AI and Data Science team at IBM, created a hackathon on the topic of coronavirus and combined knowledge of applications with data science. Their effort resulted in creating a site through which you can educate yourself, but also do an online test on the likelihood of infection.

Our goal is to resolve this crisis as soon as possible, so we looked at how we can help. It all started with a debate over whether, in case we suspect a COVID-19 infection, we should go to the hospital or not !? We realized that many people do not know what to actually do in this situation, or that in panic they forget what they know. Therefore, we extracted the parameters on the basis of which we estimate the ratio of confirmed versus real cases, and we made a model of virus spread. It is important to note that, as the number of contacts increases, the likelihood of being exposed to the virus increases exponentially. This is the main message of this algorithm – reduce the number of contacts and stick to recommendations. We’ve also added a survey to calculate the likelihood that you have a virus. It is not any official data, nor is there an algorithm that can easily determine it. However, it serves as an illustration of how important it is to follow instructions and act responsibly! We were a little surprised by the interest in what we did because so far the site has recorded more than 20,000 visitors. In fact, very often the best things come out of crazy bouts of creativity. So it was this time too! – concludes Ivan. At https://www.covid-19-moja-vjeržajnost-izracun.com/ you can also take your test for the probability of infection.

Automatic conversation robot for the first time in Croatia in the function of supporting emergency public lines!

Chatbots, computer programs designed to communicate with people, work by sending him a query, and he automatically respond to you in real-time – because he has already been taught exactly how to respond. Exactly such automatic robots are the focus of the startup Hero Factory, one of the winners of the last ZICER Startup Factory generation. Valuable experts from Hero Factory decided to help solve the current difficult situation. Together with the Croatian Institute of Public Health, they devised an innovative project and launched it in record time. Dario Begonja, director and founder of Hero Factory, told us exactly what it was about: “When the whole coronavirus situation started, we wanted to help in additional ways – in addition to just staying home. When we heard about the heavy workload of official telephone lines and hospital facilities, we wanted to help through time savings to all health professionals who work bravely and hard for us. We already knew about the foreign solutions of the coronavirus chatbot that helped in this plan in the USA (Microsoft), the UK, Spain and other countries, so we connected with the Croatian Institute of Public Health. With the support of ZICER and HZJZ, we very quickly designed and developed this tool that can be used on HZJZ Messenger as of today. “

The digital marketplace today is a great alternative to the physical one!

In order to make it easier for us to procure food at this time of closed markets and recommendations for staying at home, the solution has an incubator startup VeeMee in ZICER. It is a digital platform that brings together more than 1,300 farms that offer a full range of domestic products – from fruits and vegetables, milk, dairy products and meat to seedlings.

VeeMee digital marketplace - Marko Kozjak

In response to the current situation, VeeMee has developed a so-called Digital market. This kind of market connects customers with manufacturers. To make it easier and faster to use the VeeMee customer platform, contacts are categorized by counties and product types. Our goal in this time is to convey extremely important information quickly, transparently, accurately and free of charge. Farmers who have signed up for our platform tell us that their sales are continuous and that they are recording a growth of 50%. – says Marko Kozjak, director and co-founder of the startup VeeMee.

Innovation does not end here. Young hardworking people connected around ZICER are intensively directing their knowledge towards solving problems. You will find out soon about their valuable endeavours that you have just learned about, as well as about some completely new solutions!

Zagreb Innovation Center d.o.o. (ZICER) is an entrepreneurial support institution of the City of Zagreb that implements activities to support the development and improvement of the entrepreneurial environment and society as a whole. Through its activities, it contributes to the creation of a stimulating entrepreneurial environment, strengthening entrepreneurial competencies and promoting entrepreneurship. ZICER facilitates the path to sources of funding and provides support to entrepreneurs in turning an entrepreneurial idea into a product or service.

Source:

Take a look