Svijet bez gladi – primjeri iz domaće prakse

30. studenoga 2020. VeeMee

Svijet bez gladi

2. Cilj održivog razvoja – Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu

Uloga poslovnog sektora u postizanju 2. Cilja održivog razvoja

Svjetski hrandibeni sustav je pod rastućim pritiskom, što usporava razvoj i stvara rizike za politike svjetskih vlada, poslovnu i društvenu zajednicu te okoliš. U tom pogledu, poslovna zajednica predstavlja ključnoga partnera za vladine politike i ostale dionike u formiranju i pokretanju učinkovitoga, skalabilnoga i praktičnoga rješenja za sigurni i održivi hranidbeni i poljoprivredni sistem.

Kao poveznica svih igrača u poljoprivrednom lancu vrijednosti, poslovni sektor može pridonijeti rješavanju izazova u eliminiranju gladi i poboljšavanju održivoga distribucijskog sustava hranidbenih namirnica implementirajući poslovne prakse koje su ključne u postizanju 2. Cilja održivog razvoja.

Osnovni postulati 2. Cilja održivog razvoja u kojima poslovni sektor može igrati ključnu ulogu su:

  • Zdrava i povoljna hrana
  • Označavanje hrane, sigurnost i cijene
  • Održiva nabava
  • Uvjeti života i genetska bioraznolikost životinja uzgojenih na farmama
  • Radne prakse u lancu opskrbe
Uloga HGK i HGK_COR AKCELERATORA u implementaciji COR-a 2

Kao predstavnik poslovne zajednice, Hrvatska gospodarska komora vidi svoju ulogu u ispunjavanju svih Ciljeva održivog razvoj kroz povezivanje različitih sudionika u izgradnji održivog hrvatskog gospodarstva. S tim je ciljem i podignuta HGK_COR AKCELERATOR platforma koja promiče partnerstvo između poslovnoga sektora, državnih institucija i civilnoga sektora na ostvarivanju ciljeva održivoga razvoja u Hrvatskoj. Budući da je UN studeni proglasio mjesecom 2. Cilja održivoga razvoja, putem platforme HGK_COR AKCELERATOR prikupljeni su primjeri dobre prakse u postizanju svijeta bez gladi kako bi se podigla  svijest o izazovima na svjetskoj, europskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u eliminiranju gladi, postizanju sigurnosti hrane i poboljšanju prehrane te promoviranju održive poljoprivrede.

Primjeri:

  • HiPP Croatia d.o.o.
  • Kaufland Hrvatska k.d.
  • Oikon d.o.o.
  • Podravka d.d.
  • VeeMee d.o.o.
Rješenja hrvatskih poduzeća

Platforme

Svijet bez gladi - VeeMee

VeeMee d.o.o.

VEEMEE platforma je alat za sljedivost hrane i usluge pametne logistike koja pruža dodatnu vrijednost proizvođačima hrane (poljoprivrednicima), distributerima i trgovcima. Tvrtka VeeMee je kroz svoje usluge u 2020. godini zajedno sa klijentima procesirala više od 1.800 tona hrane što je rezultiralo spašavanjem 750 tona hrane i smanjenjem CO2 emisija uzrokovanih transportom za 64 tone.

Više informacija dostupno je OVDJE.


Oikon d.o.o.

Oikon je hrvatska tvrtka predvodnica u stručnim poslovima zaštite prirode i okoliša, ali i upravljanja prirodnim resusima, od kojih značajnu ulogu igra poljoprivredna proizvodnja. Oikon u svojem radu proizvodi velike količine podataka i informacija od koristi za poljoprivredu koje na više načina stavlja na raspolaganje korisnicima u rješavanju izazova hrvatske poljoprivrede.

Oikonovi su stručnjaci izračunali da Hrvatska ima više od 400.000 hektara nekorištenog poljoprivrednog zemljišta koje bi se vrlo brzo moglo početi obrađivati što bi uvelike pridonijelo osiguranju nesmetane i samodostatne proizvodnje hrane i pića za nacionalne potrebe. Slijedom tog izračuna, Oikon je u travnju 2020. godine pokrenuo inicijativu Zaorimo hrvatska polja s ciljem mobilizacije hrvatskog poljoprivrednog potencijala.

Više informacija dostupno je OVDJE.


Donacije

Donacije, jedan od primjera dobrih radnih praksi u lancu opskrbe, ključne su eliminaciji gladi i osiguravanju dovoljne količine namirnica.


Kaufland Hrvatska k.d.

Kaufland uz pomoć mreže Caritasa u Hrvatskoj godinama provodi različite projekte doniranja prehrambenih proizvoda pred istekom roka trajanja. Zaposlenici poslovnica Kauflanda diljem Hrvatske svakog tjedna odvajaju proizvode koji su pred istekom roka trajanja te ih šalju logističko-distributivnom centru gdje ih Caritas Zagrebačke nadbiskupije preuzima i dalje raspoređuje korisnicima pučkih kuhinja i domova i ostalim korisnicima na svojemu području. Od sredine 2019. godine, s nadbiskupijskim i biskupijskim Caritasima, a od srpnja 2020. i s Gradskim društvima Crvenog križa, dogovara se preuzimanje donacija svježih namirnica direktno iz poslovnica.

Više informacija dostupno je OVDJE.

HiPP Croatia d.o.o.

HiPP, kao društveno odgovorna kompanija, donira sve svoje zdravstveno ispravne proizvode, a koji su kraćeg roka trajanja, Posredniku koji je upisan u Registar prema Pravilniku o doniraju hrane. Za HiPP, održivost nije marketinški trik. Više od 60 godina HiPP se zalaže za organsko-biološku poljoprivredu, te slovi kao pionir u postavljanju standarda održivosti. Upravljanje održivošću veže se uz tvrtku kao cjelinu i čitav opskrbni lanac.

Više informacija dostpuno je OVDJE.


Podravka d.d.

U sklopu projekta Pomoć socijalno ugroženim kućanstvima za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa (COVID-19) u Hrvatskoj, Podravka je donirala svoje proizvode te je čak 31 tisuća pripremljenih paketa pronašla put do socijalno ugroženih obitelji diljem Hrvatske tijekom rujna 2020.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

Kliknite za originalni članak Hrvatske gospodarske komore!

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije