Retox: Digital Transformation of Agriculture

9. April 2019. Nikola Vido

In Rijeka on 8 of April, Marko Kozjak held a workshop on digital transformation of agriculture in RiHub. We thank them for their invitation and hope for future co-operation

More about RiHub-u

More about  workshop.

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu