Med barem gasparevic 900g

Proizvođač
Uzgoj:

Podrijetlo: