Med barem gasparevic

Proizvođač
Uzgoj:

Podrijetlo: