Rezultati:

OPG Mihaljević

Uzgoj i prerada aronije
Sjedište Donja Kupčina 293,
Donja Kupčina
Obradive površine 0.7 Ha

OPG Peremin

Uzgoj voća i meda
Sjedište Krč 64,
Novi Marof
Obradive površine 1.5 Ha

OPG Migač

Uzgoj aronije
Sjedište Punikve 110,
Ivanec
Obradive površine 0.7 Ha

OPG Kunović

Domaći proizvodi
Sjedište Martinšćina 19,
Zlatar
Obradive površine 1.59 Ha

Opg Kranjec Mario

Domaći proizvodi od aronije
Sjedište Trg Slobode 13,
Zlatar
Obradive površine 1.3 Ha

Opg Marija

Proizvodimo rane sorte trešanja šljiva, breskva, aronija, grožđa, lješnjaka, i oraha
Sjedište Josipa Runjanina 7 ,
Orahovica
Obradive površine 4 Ha

PZ Berry Organica

Poljoprivredna zadruga koja okuplja uzgajivače bobičastog voća
Sjedište Đure Španovića 6,
Samobor
Obradive površine 30 Ha
Aktivni filteri

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu