Rezultati:

OPG Miljenko Šimunović

Tradicionalna proizvodnja biljnih ljekovitih pripravaka
Sjedište Beliceva 16, Ivanić Grad,
Ivanić Grad

OPG Družijanić

Sakupljanje i prerada samoniklog bilja te proizvodnja kozmetike na bazi macerata, zdrave hrane, čajeva i začina
Sjedište Oštri Vrh 95,
Staro Petrovo Selo

OPG Tomislav Krepenc

Uzgoj i prerada aronije
Sjedište Ivana Mažuranića,
Ravna Gora
Obradive površine 0.7 Ha

OPG Čargonja

Proizvodnja proizvoda od lavande
Sjedište Dr. Zdravka Kučića 29,
Rijeka

OPG Kunović

Domaći proizvodi
Sjedište Martinšćina 19,
Zlatar
Obradive površine 1.59 Ha

OPG Štenta

Proizvodnja meda, proizvoda od aronije, sokova, džemova, sirupa, brašna i prirodne kozmetike
Sjedište Ferenci 24,
Ozalj
Obradive površine 8 Ha
Aktivni filteri

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu