Rezultati:

OPG Vicencinović Hergouth

Proizvodnja voća te prerada u vrhunske domaće rakije i likere
Sjedište STARI PUT 28,
GORNJA GRAČENICA, VOLODER
Obradive površine 6.84 Ha

OPG MAĐAR

Proizvodnja voća i prerada voća u rakije, likere, gin i kupinovo vino
Sjedište Trg kralja Tomislava 7,
Lepoglava
Obradive površine 1.6 Ha

MDM Perković

Proizvodnja voćnih rakija i likera
Sjedište Klokočevec Samoborski 6e,
Bregana

OPG Darinka Krnčević

Proizvodnja i prerada voća i povrća
Sjedište Bruna Bušića 2,
Lastovo
Obradive površine 2.5 Ha

OPG Sabolović Dejan

Proizvodnja džemova, sokova i likera
Sjedište Ulica Grgura Karlovčana 19,
Trojstveni Markovac

Vina Prodan

Proizvodnja vina, rakije i likera
Sjedište Korlevići 3 ,
Višnjan

OPG Pjerotić

Maslinarstvo, ovčarstvo, proizvodnja voća, povrća te alkoholnih pića i likera
Sjedište Stjepana Radića 18, Supetar,
Supetar

OPG Agro Babić

Proizvodnja voća i voćnih sadnica
Sjedište Godinjak 16C,
Staro Petrovo Selo
Aktivni filteri

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu