Rezultati:

OPG Marijana Radošević

Proizvodnja meda i ostalih pčelinjih proizvoda
Sjedište Ulica Ivana Janka Štromara 9,
Petrinja

OPG Pčelarstvo Furdi

Proizvodnja meda i ostalih pčelinjih proizvoda
Sjedište Prvomajska ulica 38,
Domašinec

OPG Zlatko Čertan

Uzgoj meda, pčelinjeg voska i propolisa
Sjedište Baščinska cesta 37,
Karlovac

OPG Žižak

Proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda
Sjedište Terezina 7,
Hrastina Samoborska

OPG Naranđa

Proizvodnja i prodaja meda i pčelinjih proizvoda
Sjedište Ulica Vinka Dvoržaka 12,
Bjelovar
Aktivni filteri

Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije