Rezultati:

OPG Dragutin Najman

OPG Najman bavi se proizvodnjom grožđa i preradom grožđa u vino.
Sjedište Martinkovec 119,
Varaždinske Toplice
Obradive površine 2.5 Ha
Aktivni filteri

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu