Rezultati:

Opg Kunović

Sjedište Martinšćina 1,
Martinšćina
Obradive površine 1.59 Ha

OPG Čabrajec

OPG s mogućnosti dotave
Sjedište Velikogorička ulica 34,
Borovje
Obradive površine 0.2 Ha

OPG Navoj Snježana

OPG s mogućnošću dostave
Sjedište Ulica Baltazara Bogišića 18,
Zagreb
Obradive površine 1.5 Ha

OPG Križanić Darko

OPG s mogućnošću dostave
Sjedište Sv.Roka 2,
Zagreb
Obradive površine 1 Ha

OPG Nebosenko Dražen

OPG s mogućnošću dostave
Sjedište Žitnjak Martinci 72,
Zagreb
Obradive površine 1 Ha

OPG Peša Marija

OPG s mogućnošću dostave
Sjedište Lojenov prilaz 8,
Zagreb
Obradive površine 0.7 Ha

OPG Polić Snježana

OPG s mogućnošću dostave
Sjedište Vrbje 42,
Zagreb
Obradive površine 20 Ha

OPG Sokač Dubravka

OPG s mogućnošću dostave
Sjedište Srednjaci 21,
Zagreb
Obradive površine 2 Ha

OPG Vidoša Ana

OPG s mogućnošću dostave
Sjedište Josipovačka 18,
Zagreb
Obradive površine 1 Ha

OPG Opuzen

OPG s mogućnošću dostave
Sjedište I. Petruševec 4. odv. 32,
Zagreb
Obradive površine 2 Ha
Aktivni filteri

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu