Rezultati:

OPG Lepur Dragan

Proizvodnja melema od smilja, gospine trave i nevena, pekmeza of smokve, masti od gaveza, dalmatinskog meda i kapi propolisa, likera od višnje i dalmatinskog pršuta
Sjedište Donji Lepuri 35,
Donji Lepuri

OPG Erman Danijel

Proizvodnja suhomesnatih svinjskih proizvoda
Sjedište Matka Laginje 16,
Žminj

OPG Radetić

Suhomesnati domaći proizvodi
Sjedište Kringa 16a,
Tinjan

OPG Kvež

Proizvodnja mesnih i suhomesnatih proizvoda
Sjedište Sekirišće78 ,
Sveti Križ
Obradive površine 10 Ha
Aktivni filteri

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu