Rezultati:

OPG Štenta

Sjedište Ferenci 24,
Ozalj
Obradive površine 8 Ha

OPG Ivica Domović

Uzgoj gljiva - mogućnost dostave
Sjedište Samoborska cesta 74,
Rakov Potok
Obradive površine 0.14 Ha
Aktivni filteri

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu