Rezultati:

OPG Zdenko Perakić

Proizvodnja suhomesnatih proizvoda te uzgoj svinja i ratarskih kultura
Sjedište Vladimira Nazora 77,
Bošnjaci
Obradive površine 62 Ha

OPG Miroslav Batušić

Proizvodnja kukuruza, strnih žitarica i krumpira
Sjedište Kolodvorska 58,
Jastrebarsko

OPG Ivica Cvrlje

Uzgoj svinja te proizvodnja povrća, pretežno kupusa
Sjedište Glavice 623,
Sinj

OPG Josip Slama

Uzgoj kamilice, pšenice, crvene prose, sikavice, ječama i suncokreta
Sjedište Mije Stuparića 18,
Popovača
Obradive površine 60 Ha

OPG Josipa Jandrlić

Ratarstvo, povrtlarstvo te uzgoj teladi, svinja, kukuruza, ječma, zobi, povrća i pšenoraži – žitarice
Sjedište Cerovnik,
Josipdol
Obradive površine 60 Ha

OPG Elvis Gadža

Govedarstvo i svinjogojstvo
Sjedište Krivaj br.65,
Lipovljani

OPG Vrček

Svinjogojstvo
Sjedište Črnec Biskupečki 234,,
Varaždin
Obradive površine 340 Ha

OPG Dumić Jasenka

OPG s mogućnosti dostave
Sjedište Hercegi 24,
Horvati
Obradive površine 7 Ha

OPG Ključar Milka

OPG s mogućnosti dostave
Sjedište Zadvorci 38,
Odranski Obrež
Obradive površine 7 Ha
Aktivni filteri

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu