Rezultati:

Šulog d.o.o.

Exotic fruits and vegetables grown in Croatia
Sjedište

Šulog d.o.o.

Exotic fruits and vegetables grown in Croatia
Sjedište

Šulog d.o.o.

Egzotično voće i povrće uzgojeno u Hrvatskoj
Sjedište Krapinska 12,
Donja Bistra
Obradive površine 4 Ha

OPG Perković Kristina

OPG Perković proizvodi samoborski blagi, ljuti i lovački umak. Isključivo domaće! :)
Sjedište I. Veroneka 24,
Samobor
Obradive površine 0.60 Ha

OPG Diana Prpić

Uzgoj povrća
Sjedište Brežani 12,
Karlovac
Obradive površine 21 Ha
Aktivni filteri

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu