Rezultati:

OPG Filip Petrišić

Vinogradarstvo i vinarstvo
Sjedište Ul. Augusta Šenoe 30,
Klanjec
Obradive površine 1.7 Ha

Bodren d.o.o.

Vinarija
Sjedište Rusnica 64, 49231 Hum na Sutli,
Hum na Sutli
Obradive površine 4 Ha

Vinarija Šafran

Vinogradarstvo i podrumarstvo od 1692.
Sjedište Breznica 1D Breznički Hum, Varaždinska županija 42225 Hrvatska,
Breznički Hum
Obradive površine 20 Ha

OPG Ana Knezović

Vinogradarstvo, vinarstvo te seoski turizam
Sjedište Ulica Matije Gupca 101,
Ilok

OPG Tatjana Hažić

Vinogradarstvo i proizvodnja vina i jabuka
Sjedište Jurovčak 72,
Sveti Martin na Muri
Obradive površine 7.49 Ha
Aktivni filteri

Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije