QR code PID

Core Consulting

Konzultantska tvrtka za poslovno savjetovanje, specijalizirana za pripremu i vođenje projekata koji se prijavljuju na natječaje za EU i nacionalne fondove te za financijsko-investicijsko savjetovanje.

O nama
Galerija
Certifikati
Info

O nama

Core Consulting je konzultantska tvrtka za poslovno savjetovanje, specijalizirana za pripremu strateških dokumenata i vođenje projekata koji se prijavljuju na natječaje za EU i nacionalne fondove te za financijsko-investicijsko savjetovanje.

Osnovani smo 2014. godine, međutim, naš tim ima dugogodišnje iskustvo na provedbi pretpristupnih programa EU (IPARD) u nadležnoj instituciji te iskustvo u vođenju projekata i pripreme dokumentacije za ishođenje kredita kod banaka u jednoj od vodećih konzultantskih tvrtki za sektor poljoprivrede. Također, naši vanjski suradnici su renomirani stručnjaci u području poslovnog savjetovanja.

Fokusirani smo na Vaš uspjeh, stoga je naša misija pomoći Vam da sigurno idete prema ostvarenju Vaših ciljeva. Kroz rast i razvoj naših klijenata želimo postati jedna od vodećih konzultantskih tvrtki u regiji. Imamo dugogodišnje iskustvo na provedbi pretpristupnih programa EU i pružanju savjetodavnih usluga.

 

Naše usluge

Financijsko savjetovanje
 • izrada investicijskih studija, cost-benefit analiza, izrada zahtjeva za kredite, HAMAG jamstva.

 

EU i nacionalni fondovi
 • savjetodavne usluge i stručnu podršku u realizaciji projekata s ciljem ostvarivanja bespovratne potpore financirane iz europskih ili nacionalnih fondova
 • osiguravamo cjelovitu operativnu podršku u izradi projektnog koncepta, prikupljanju i provjeri potrebne administrativne dokumentacije, izradi projektne prijave te podršku u provedbi projekta

 

Edukacija
 • naš cilj je pomoći tvrtkama da podignu svoj nivo poslovanja na europske i svjetske standarde upoznajući ih s najnovijim modelima i najboljim praksama poslovanja u svijetu.
 • kroz razvoj ključnih kompetencija želimo podići samopouzdanje organizacijama i pojedincima da naprave iskorak iz tradicionalnih oblika poslovanja i spremno krenu u tržišnu borbu s konkurencijom.
 • Core Consulting pruža usluge edukacija, radionica i treninga o EU fondovima općenito te pomoć u izradi i provedbi projekata iz strukturnih i investicijskih fondova EU.

Naš tim

Egon Mudrinić

 Egon je kao stipendist Ekonomskog instituta diplomirao na prestižnom sveučilištu Kelley iz Indiane na području financija i marketinga.

Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u poslovnom savjetovanju, javnoj nabavi te ekonomskim analizama koje je stjecao u renomiranim privatnim tvrtkama I državnoj agenciji. Također kao predavač je sudjelovao u nizu stručnih edukacija vezanih za provedbu I pripremu Eu fondova te u izradi strateških dokumenata međunarodnih institucija kao i osposobljavanja djelatnika za ocjenjivanje investicijskih projekata.

Do sada je sudjelovao u pripremi i vođenju projekta u vrijednosti višoj od pola milijarde kuna. Posjeduje certifikate “Specijalist javne nabave”, „Project finance academy“ pri Hrvatskom institutu za financije, a završio je i seminar „Priprema i ocjena investicijskih projekata“ u organizaciji FOIPa 1974.

Goran Zečić

Nakon dugogodišnjeg radnog iskustva u sektoru trgovine, Goran započinje s radom u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Radio je u dva ključna odjela za provedbu IPARD programa; odjel odobrenja projekata i odjel za ekonomske analize.  Nakon višegodišnjeg rada u Agenciji, prelazi u jednu od vodećih konzultantskih tvrtki za područje poljoprivrede, gdje je bio zadužen za pripremu dokumentacije i vođenje projekata apliciranih na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava. Specijalizirao se za izradu investicijskih studija i pripremu ostale dokumentacije za ishođenje kredita kod poslovnih banaka i HBOR-a. Također, sudjelovao je u izradi strateških dokumenata međunarodnih institucija te osposobljavanju djelatnika za ocjenjivanje investicijskih projekata.

Završio je preddiplomski studij na Veleučilištu Vern te specijalistički studij na VPS Libertas – međunarodna i unutarnja trgovina. Trenutno pohađa specijalistički postdiplomski studij na Sveučilištu u Puli. Posjeduje certifikat „Project finance academy“ pri Hrvatskom institutu za financije, a završio je i seminar „Priprema i ocjena investicijskih projekata“ u organizaciji FOIPa 1974.

Maja Nakić

Maja je završila diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer Financijski menadžment, čime je stekla znanje u područjima analize financijskog poslovanja, osiguravanja financiranja i održavanja likvidnosti, te poslovnog planiranja.

Pohađala je edukacije za izradu investicijskih studija i poslovnih planova. U tvrtci Core Consulting d.o.o. zadužena je za savjetničku podršku i komunikaciju s klijentima u sektoru nacionalnih i EU shema za bespovratna sredstva namijenjena poduzetnicima, izradu investicijskih studija i projekata, te pripremu natječajne dokumentacije za projekte sufinancirane iz EU (EAFRD, EPFRR) i nacionalnih fondova (MINPO, MINGO).

Pruža podršku klijentima iz privatnog sektora pri pronalaženju rješenja za sufinanciranje projekata iz EU i nacionalnih fondova, uključujući identifikaciju odgovarajućih izvora financiranja, pripremu te upravljanje i provedbu projekta.

Informacije

Članovi smo UDRUGE POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL, gdje gosp. Mudrinić obnaša funkciju dopredsjednika.
Surađujemo sa:
 • Razvojnom agencijom Zagreb – TPZ d.o.o. (Plavi Ured)
 • Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije
 • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
 • Ministarstvo poljoprivrede
 • LAG Petrova Gora
 • LAG – Lokalna akcijska grupa “Istočna Istra

 

Neke od referenci koje bi izdvojili:
 • EDUKACIJE O IZRADI POSLOVNOG PLANA za Mjeru 6.3 u organizaciji Ministarstva poljoprivrede
 • EDUKACIJE O IZRADI POSLOVNOG PLANA za Mjeru 6.1 u organizaciji Ministarstva poljoprivrede
 • GALIĆ d.o.o. – Izgradnja vinarije u Kutini
 • Poljoprivredni obrt „KOPECKI“ – ulaganje u sklopu Operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«
 • Zlatni rat d.d. – ulaganje u sklopu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
 • Prehrana d.o.o. – ulaganje u sklopu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
 • My Istria by Meus d.o.o. – ulaganje u sklopu Programa poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls
 • Phrixus d.o.o. – ulaganje u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013., a u okviru projekta „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih
Fokusirani smo na Vaš uspjeh, stoga je naša misija pomoći Vam da sigurno idete prema ostvarenju Vaših ciljeva.
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu