QR code PID

OPG Danijel Drvenkar

Proizvodnja graha

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Dravska 42,
Podravske Sesvete 48363
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Danijel Drvenkar
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije