QR code PID

OPG Diana Pintar

Uzgoj voća

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Narodnog oslobođenja 2 ,
Čabar 51306
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Diana Pintar
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu