Vlasnik: Diana Pintar

OPG Diana Pintar

Uzgoj voća

QR code
lokacija sjedišta Narodnog oslobođenja 2 ,
Čabar 51306
Primorsko-goranska županijaVidi kartu
kontakt
O nama
Galerija
Certifikati
Info
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu