Vlasnik: Snježana Franić

OPG Franić

Proizvodnja meda

QR code
lokacija sjedišta Ulica Goranec 12a,
Cerje Tužno 42242
Varaždinska županijaVidi kartu

1,50 Ha

Obradive površine

O nama
Galerija
Certifikati
Info

O nama

Tradicija OPG-a Franić prema viziji vlasnika i začetnika Mirka Franića, bavi se proizvodnjom meda i pčelinjih proizvoda od 1981. Uz čitanje literature i uz osluškivanje potreba tržišta pronalazi se put do kvalitete, a samim time i do zadovoljstva kupca. Posebna pozornost pridaje se kvaliteti i ambalaži proizvoda što svjedoče brojna priznanja i medalje osvojene na domaćim i međunarodnim sajmovima.

"Med s tradicijom."
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu