QR code PID

OPG Ivan Peći

Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Cikote 12 ,
Cikote 34553
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Ivan Peći
Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije