QR code PID

OPG Ivan Špadina

Maslinarstvo

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Franka Lisice 2a,
Zadar 23000
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Ivan Špadina
Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije