QR code PID

OPG Jakšić Ivan

Ekološki uzgoj voća i povrća

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Put Gustrine luke 13 ,
Supetar 21400
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Ivan Jakšić
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu