QR code PID

OPG Krešimir Friščić

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

R. Rajtera 133,
Ivanec 42240
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Krešimir Friščić
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu