QR code PID

OPG Ljiljana Perić

Ekološka proizvodnja i prerada voća i povrća

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Iznad Veterinarske I 8,
Oklaj 22303
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Ljiljana Perić
Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije