QR code PID

OPG Ljiljana Perić

Ekološka proizvodnja i prerada voća i povrća

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Iznad Veterinarske I 8,
Oklaj 22303
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Ljiljana Perić
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu