QR code PID

OPG Matilda Veselovac

Ekološka poljoprivredna proizvodnja

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Marino Selo 169a,
Marino Selo 34543
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Matilda Veselovac
Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije