QR code PID

OPG Mirna Šanjek

Ekološka proizvodnja voća i povrća

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Franje Račkog 11,
Varaždin 42000
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Mirna Šanjek
Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije