QR code PID

OPG Radoslav Bobanović

Maslinarstvo i uzgoj smokava

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Polača 61,
Polača 23423
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Radoslav Bobanović
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije