QR code PID

OPG Rosman

Proizvodnja narančastog i bijelog batata

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Ulica Stjepana Radića 60,
Pakrac 34550
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Danijela Rosman
Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije