QR code PID

OPG Rosman

Proizvodnja narančastog i bijelog batata

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Ulica Stjepana Radića 60,
Pakrac 34550
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Danijela Rosman
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu