QR code PID

OPG Željko Ledinski

Glavni proizvodi na imanju su voće, cvijeće, božićna drvca

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Bjelovarsko-bilogorska županija

Kovačevac 61,
Rovišće 43212
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Željko Ledinski
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu