QR code PID

OPG Žuvić Šimica

Ekološka poljoprivredna proizvodnja

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Dračevica 81,
Dračevica 21423
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Šimica Žuvić
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu