QR code PID

OPG Žuvić Šimica

Ekološka poljoprivredna proizvodnja

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Dračevica 81,
Dračevica 21423
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Šimica Žuvić
Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije