Vlasnik: Ivica Škreb

PG Ivica Škreb

Uzgoj povrća

QR code
lokacija sjedišta Varaždinska 17,
Vidovec 42205
Varaždinska županijaVidi kartu

14 Ha

Obradive površine

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Udruge

  • član smo udruge ” Zeljari” Vidovec
"Proizvodimo za Vas povrće vrhunske kvalitete"
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu