QR code PID

Vinogradarstvo i vinarstvo Ćasić

Vinogradarstvo i vinarstvo

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Frankopanska ulica 39,
Pakrac 34550
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Saša Ćasić
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije