QR code PID

OPG Ivan Juričevski

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Akademika Mirka Maleza 20b,
Ivanec 422240
Vidi kartu

Kontakt

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu