QR code PID

OPG Ivica Sraga

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Jezerski put 3,
Ivanec 42240
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Ivica Sraga
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu