QR code PID

OPG Marijan Povijač

Povrćarstvo

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Dravska 54,
Mali Bukovec 42231
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Marijan Povijač
Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije