QR code PID

OPG Ornik Kata

Ekološka poljoprivredna proizvodnja

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Lonjica 95,
Lonjica 10341
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Kata Ornik
Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije