QR code PID

OPG Semir Čović

Ekološki uzgoj lavande

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Lipovac 118,
Lipovac 47245
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Semir Čović
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu