QR code PID

OPG Turkalj Petar – Sirana Turkalj

Sirana

O nama
Galerija
Certifikati
Info
Mlijeko hrvatskih farmi

Hrvatska

Jelov Klanac 211,
Rakovica 47245
Vidi kartu
NUMBER OF Ha: 75

Kontakt

Vlasnik: Petar Turkalj

Poveznice

Proizvođač

VeeMee

Saznaj više
Kupujmo hrvatsko
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu