QR code PID

OPG Vido Željko

Uzgoj voća

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Ulica bana Petra Berislavića 1,
Požega 34000
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Željko Vido
Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije