QR code PID

OPG Vitomir Bilek

Ekološka proizvodnja povrća

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Bjelovarsko-bilogorska županija

Ulica Ljudevita Gaja 31,
Daruvar 43500
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Vitomir Bilek
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu