Vlasnik: Vesna Hižak

OPG Hižak

Proizvodimo jagode, rikolu i borovnice.

QR code
lokacija sjedišta Sigetec Ludbreški, Sajmišna 7,
Sigetec Ludbreški 42230
Varaždinska županijaVidi kartu

2,85 Ha

Obradive površine

0,66 Ha Plastenici
2,19 Ha Otvoreno
O nama
Galerija
Certifikati
Info

O nama

Počeli smo s proizvodnjom jagoda, a kasnije proširili proizvodnju na rikolu i borovnicu. U OPG je zaposlena jedna osoba (nositelj gđa Vesna Hižak), a po potrebi zapošljavamo i do 8 osoba.

 

Kupujte izravno od proizvođača na tržnicama!

 

Možete naći našu maloprodaju na Gradskoj tržnici u Varaždinu u sezonu od 6 do 13 h.

Posjetite nas i na Gradskoj tržnici, klupa 217 (prepoznatljivi pod sloganom Ludbreška jagoda).

 

Surađujemo i sa tvrtkom Fragaria d.o.o.

Sajam

Sajam zdrave hrane

Informacije

Možete naći našu maloprodaju na Gradskoj tržnici u Varaždinu u sezonu od 6 do 13 h.

Posjetite nas i na Gradskoj tržnici, klupa 217 (prepoznatljivi pod sloganom Ludbreška jagoda).

Javite nam se:

drazen.hizak1967@gmail.com

Poveznice

Kupujte izravno od proizvođača na tržnicama!
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu