Rezultati:

OPG Debak Zlatko

Ratarstvo i svinjogojstvo
Sjedište Školska ulica 15,
Štitar
Obradive površine 38 Ha

OPG Mudnić Ivan

Uzgoj svinja mangulica i crne svinje
Sjedište Ostrovo Vinkovačka 1a,
Tordinci

OPG Ivica Gregorović

Uzgoj rasplodnih krmača i proizvodnja ječma i kukuruza
Sjedište Nozice 106,
Babina Greda
Obradive površine 4 Ha

OPG Šestak Zdenko

Uzgoj žitarica, mliječnih krava, svinja i pira te proizvodnja pirovog brašna
Sjedište Šestak Brdo 12,
Pokupsko
Obradive površine 9 Ha

OPG Miroslava Jović

Poljoprivreda te proizvodnja jaretine, teletine i govedine
Sjedište Brezovo Polje 58,
Glina
Obradive površine 7 Ha

OPG Slavica Jurić

Uzgoj svinja i kokoši nesilica
Sjedište Donja Budičina 22,
Donja Budičina
Obradive površine 2.05 Ha

OPG ValVida

Ekološki uzgoj kamilice i paprene metvice, ratarstvo i stočarstvo
Sjedište Tavani br.19,
Zbjegovača
Obradive površine 40 Ha

OPG Mikliš

Peradarstvo
Sjedište Desno Trebarjevo 39,
Martinska Ves

OPG Ivaniš

Uzgoj žitarica i stoke
Sjedište Novoselska 163,
Sisak
Obradive površine 8 Ha

OPG Barišić

Proizvodnja povrća i voća i njihova prerada te stočarstvo tj. ovčarstvo i pčelarstvo
Sjedište Unska ulica 7,
Hrvatska Kostajnica
Obradive površine 9 Ha
Aktivni filteri

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu